ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ

Όλα τα επιστρεφόμενα αντικείμενα πρέπει να είναι αμετάβλητα, αχρησιμοποίητα και στην ίδια κατάσταση. Οι περισσότερες επιστροφές απαιτούν την αποστολή του αντικειμένου στην εγκατάσταση μας εάν έχει ήδη αποσταλεί. 


Θα εκδώσουμε επιστροφές για αντικείμενα που έχουν υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά και ΜΟΝΟ εάν δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε αυτό το είδος. Θα χρειαστούμε φωτογραφία του κατεστραμμένου αντικειμένου Εντός 14 ημερών


Εάν πρέπει να επιστρέψετε ένα αντικείμενο λόγω ζημιάς από τον αποστολέα, στείλτε μας email στο outofswagofficial@gmail.com συμπεριλαμβανομένης μιας φωτογραφίας του κατεστραμμένου αντικειμένου και θα το αντικαταστήσουμε χωρίς επιπλέον κόστος για εσάς. 

Επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται δεκτές! Αν για οποιοδήποτε λόγω θέλετε να επιστρέψετε το προϊόν θα πρέπει να το αντικαταστήσετε με κάποιο άλλο προϊόν της σελίδας μας ή και με το ίδιο.